در حال نمایش 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

دوره آموزش چرتکه رباتیک

 • مدت زمان هر جلسه : 1 ساعت
 • تعداد جلسات :  10 جلسه
 • نحوه برگزاری :  1 الی 2 جلسه در هفته

دوره آموزش نقاشی

 • مدت زمان هر جلسه : 1 ساعت
 • تعداد جلسات :  8 جلسه
 • نحوه برگزاری :  1 جلسه در هفته

دوره آموزش خیاطی

 • مدت زمان هر جلسه : 2 ساعت
 • تعداد جلسات :  8 جلسه
 • نحوه برگزاری :  1 جلسه در هفته

دوره آموزش خطاطی

 • مدت زمان هر جلسه : 1 ساعت
 • تعداد جلسات :  8 جلسه
 • نحوه برگزاری :  1 جلسه در هفته

دوره آموزش زبان عربی

 • مدت زمان هر جلسه :  2.5 ساعت
 • تعداد جلسات :  12 جلسه
 • نحوه برگزاری :  3 جلسه در هفته

دوره آموزش زبان انگلیسی

 • مدت زمان هر جلسه :  2.5 ساعت
 • تعداد جلسات :  12 جلسه
 • نحوه برگزاری :  3 جلسه در هفته

دوره آموزش زبان فارسی

 • مدت زمان هر جلسه :  2.5 ساعت
 • تعداد جلسات :  12 جلسه
 • نحوه برگزاری :  3 جلسه در هفته